Computer Graphics and Interactive Systems

Computer Graphics and
Interactive Systems Laboratory

Componente interactive în cadrul unui mediu de dezvoltare al aplicaţiilor Grid, Conferinta Nationala de Interactiune Om-Calculator

Year: 2010
Type of Publication: In Proceedings
Keywords: Aplicatii Grid, Medii de dezvoltare, Tehnici de interactiune
Authors: Bâcu, Victor; Gorgan, Dorian
Abstract:
Gradul de utilizabilitate al aplicaţiilor Grid de către specialişti din alte domenii de activitate decât cel al ştiinţei calculatoarelor este oarecum scăzut. Acest lucru se datorează inexistenţei la nivelul platformelor Grid a unor componente interactive care să transparentizeze accesul la infrastructura Grid. Marea majoritate a aplicaţiilor Grid se pot utiliza doar prin intermediul scripturilor din linia de comanda. Un mediu de dezvoltare a aplicaţiilor Grid trebuie să ofere componente interactive pentru managementul datelor şi al fluxurilor de procese pe Grid cât şi componente interactive pentru dezvoltarea şi includerea de noi operatori. În această lucrare se prezintă o arhitectură a unui astfel de mediu de dezvoltare punându-se accent pe tehnicile de interactiune şi pe componentele interactive.