Computer Graphics and Interactive Systems

Computer Graphics and
Interactive Systems Laboratory

Teza de doctorat

Doctorand: Victor Ioan Bâcu

Conducător științific: Dorian Gorgan

Titlul: "Medii de dezvoltare a aplicațiilor distribuite pe arhitecturi Grid"

Rezumat

Data sustinerii: 14.05.2013, Ora: 11:00

Locația: Aula "Alexandru Domșa", str. C-tin Daicoviciu, nr. 15