Computer Graphics and Interactive Systems

Computer Graphics and
Interactive Systems Laboratory

Tehnici de interacţiune pentru execuţia modelelor hidrologice pe Grid – aplicaţia gSWAT

Year: 2011
Type of Publication: In Proceedings
Keywords: Predictie, fenomene naturale, model hidrologic, infrastructura Grid, tehnici de interactiune
Authors: Mihon, Dănuț; Bâcu, Victor; Ştefănuţ, Teodor; Gorgan, Dorian
Abstract:
Dezvoltarea aplicaţiilor de mediu are un rol din ce în ce mai important în cadrul societăţii moderne, prin preconizarea din timp a fenomenelor naturale şi prin combaterea lor în fază incipientă: evoluţia în timp a temperaturii, inundaţii, poluarea apei, etc. Lucrarea de faţă descrie aplicaţia gSWAT, care se bazează pe modelul hidrologic SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Punerea în practică a acestuia necesită două etape esenţiale în ceea ce priveşte platforma gSWAT: procesul de calibrare a modelului hidrologic (specific fiecărei regiuni geografice, prin parametrii care caracterizează aceea regiune) şi procesul de creeare de scenarii în funcţie de necesităţile utilizatorului. Procesul de calibrare necesită un volum mare de prelucrare a datelor de intrare. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care se foloseşte infrastructura Grid pentru executarea modelului SWAT, infrastructură care oferă suficiente capabilităţi de stocare a datelor şi de putere de calcul pentru satisfacerea acestor cerinţe.