Date generale CERES

Proiect nr.: 403PED ⁄ 2020

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea Subprogramului: Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Parteneri: