Computer Graphics and Interactive Systems

Computer Graphics and
Interactive Systems Laboratory

Teza de doctorat - Mihaela Ordean

Doctorand: Mihaela Georgetta Ordean

Conducător științific: Prof.dr.ing. Dorian Gorgan

Titlul: "Contribuții în controlul accesului bazat pe roluri în aplicații de comerț electronic"

Rezumat

Teza

Data sustinerii: 07.07.2008