Computer Graphics and Interactive Systems

Computer Graphics and
Interactive Systems Laboratory

Teza de doctorat - Adrian Sabou

 

Doctorand: Adrian Sabou

Conducător științific: Prof.dr.ing. Dorian Gorgan

 

Titlul: "Simularea paralelă a modelelor tridimensionale bazate pe particule"

Rezumat

 

Title: "Parallel Simulation of Three-dimensional Perticle-based Models"

Summary


Data sustinerii: 14.11.2014, Ora: 11:30

Locația: Sala 219, str. Memorandumului, nr. 28